CZ | SK | EN | RUS
Chytrá dezinfekce
Špičkový univerzální dezinfekční přípravek
...jaké zvíře máte doma?

Složení a účinek

Složení

Aktivně účinnou látkou CHIROXU je monopersíran draselný.* Dále přípravek obsahuje synergickou kombinaci tenzidů a pomocných látek.

 

Spektrum účinnosti

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní

 

Testy a laboratorní expertízy

Výsledek dezinfekce není vidět pouhým okem, a proto nelze snadno rozeznat, zda byla dezinfekce skutečně účinná. Přítomnost mikroorganismů na plochách a předmětech je možné prokázat pouze laboratorně. Účinnost CHIROXU byla testována podle přísných evropských norem v akreditované mikrobiologické laboratoři. Dále byl CHIROX prověřen nezávislými laboratorními a terénními testy provedenými ÚSKVBL Brno a Veterinární laboratoří VEDIA s.r.o. Účinnost praní textilií a hodnocení jakosti praní na textilie byly odborně posouzeny v akreditované laboratoři TZÚ Brno. Odborný posudek prokazující nedráždivé a neleptavé účinky přípravku na kůži vystavil SZÚ Praha.

Účinnost CHIROXU na mikroorganismy byla řádně otestována dle Evropských norem:

  • Veterinární oblast: EN 14349, EN 1657, EN 14675, EN 14204
  • Oblast potravinářství: EN 1276, EN 13697, EN 1650, EN 13610
  • Oblast zdravotnictví: EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14563

 

Testované mikroorganismy

  • Bakterie: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Sceracia marcencens, Brachyspira hyodisenteriae
  • Viry: Bakteriofág E.coli фX 174, Poliovirus, Adenovirus, Lactococcus Lactis, Bovine enterovirus
  • Mykobakterie: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium terrae
  • Fungi: Candida albicans, Aspergillus niger
  • Bakteriální spóry: Clostridium perfingens, Bacillus subtillis

 

JAK VLASTNĚ CHIROX LIKVIDUE MIKROBY?

Účinnou látkou Chiroxu je MONOPERSÍRAN DRASELNÝ. Po rozpuštění ve vodě se monopersíran draselný rozkládá a vzniká z něj tzv. AKTIVNÍ KYSLÍK. Atomární aktivní kyslík má velmi silný oxidační potenciál, což je principem jeho značného biocidního účinku. Při jeho kontaktu s mikrobem dochází k oxidaci buněčné membrány nebo obalu mikrobu, dojde k silnému narušení struktury mikrobu a následuje jeho rychlé odumření. Tento proces se opakuje a probíhá do té doby, než je veškerý aktivní kyslík v roztoku spotřebován.

* účinná látka CHIROXU je stejná jako např. u přípravku Virkon S

 

...aktuality a novinky

Váš dotaz

Zákaznický servis

Schulkecz@schuelke.com

Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445, Bohumín, Czech Republic

Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Chirox