CZ | SK | EN | RUS
Chytrá dezinfekce
Špičkový univerzální dezinfekční přípravek
...jaké zvíře máte doma?

CHIROX a životní prostředí

Jako uživatele by Vás mohlo zajímat nejen jak je dezinfekční přípravek účinný, ale také jestli nepoškozuje životní prostředí, či zdraví Vaše a Vašich zvířat. Ohleduplnost k životnímu prostředí a zdraví je při volbě chemického přípravku jistě důležitým aspektem.

Vliv CHIROXU na životní prostředí

CHIROX je registrovaný a legislativně zařazený jako biocidní přípravek (jako dezinfekční, tedy mikroorganismy likvidující přípravek). Účinnou látkou CHIROXU je monopersíran draselný. Po rozpuštění přípravku ve vodě se monopersíran draselný rozkládá a vzniká z něj tzv. aktivní kyslík. Atomární aktivní kyslík má vysoký oxidační potenciál a tím je zajištěn jeho biocidní účinek; aktivní kyslík se navazuje na mikroorganismy a usmrcuje je. Postupně se aktivní kyslík v roztoku vyčerpává a dochází k jeho redukci a neutralizaci. Při rozkladu monopersíranu draselného se dále uvolňuje hydrogensíran draselný. Ten je neutralizován na síran draselný, běžně používaný a velmi dobře známý jako draselné hnojivo; v půdě a vodě je rostlinami asimilován a je zcela neškodný pro životní prostředí.Vedlejší oxidační produkty monopersíranu draselného platí dle USA standardu FDA za všeobecně uznané jako bezpečné (GRAS).

Dále CHIROX oblahuje tenzid, který zajišťuje mycí efekt přípravku. Jde o neionogenní povrchově aktivní látku; v přípravku je obsažen v malém množství a podle kritérií OECD je biologicky snadno rozložitelný. K jeho rozkladu dochází do 28 dnů z 96%.

Poslední složkou je pak uhličitan sodný, který je běžně používaný jako změkčovadlo vody při praní. Zajišťuje rovněž příznivé pH prostředí, změkčuje vodu a umožňuje aktivní látce lépe působit. Tento produkt nepředstavuje pro životní prostředí žádné nebezpečí. Díky obsahu uhličitanu sodného je pracovní roztok o koncentraci 1 – 3 % mírně alkalický a není tedy agresivní jako kyselé roztoky jiných přípravků se stejným použitím.

CHIROX a čističky odpadních vod

Pro použití čističek odpadních vod je použitý roztok CHIROXU zcela bezpečný a nepoškozuje aktivovaný kal.
Na rozdíl od aktivního chloru nebo jiných látek není potřeba pracovní roztok před likvidací nijak upravovat, aktivní kyslík je spotřebován během dezinfekčního procesu. Chirox není klasifikován větou R 53, nevyznačuje se resistencí v životním prostředí a snadno se odbourává.

Zdraví a životní prostředí?

  • CHIROX nemá toxické účinky a není klasifikován jako "Nebezpečný pro životní prostředí"
  • Nedráždí pokožku
  • Při jeho použití se neuvolňují žádné dráždivé výpary
  • Biologicky se rozkládá na látky běžně se vyskytující v přírodě

 

...aktuality a novinky

Váš dotaz

Zákaznický servis

Schulkecz@schuelke.com

Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445, Bohumín, Czech Republic

Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Chirox